Vooruitgang

steigerbranche

Van ‘crisis-survivor’ naar groeiparel, in 5 stappen naar succes.

 

Mensen en organisaties duurzaam in beweging brengen 

Het duurzaam in beweging brengen en houden van mensen en organisaties is mijn passie. Ik ben daarbij in de gelukkige omstandigheden dat ik van mijn passie ook mijn vak en expertise heb kunnen maken. MKB bedrijven, vaak familiebedrijven, help ik om toekomstbestendig te zijn en blijven. Omdat de omstandigheden zo razendsnel veranderen is het allang niet meer vanzelfsprekend dat succes uit het verleden garanties biedt voor toekomstig succes.

De veranderbereidheid van een organisatie wordt voortdurend volop op de proef gesteld. En  anticiperen moet ook nog eens op veel verschillende soorten veranderingen.

In mijn rol als interim manager, organisatieontwikkelaar en bedrijfsmentor begeleid ik regelmatig dit soort verandertrajecten.

Graag neem ik jullie mee in een traject dat ik begeleid bij één van mijn klanten.

 

De context van dit verandertraject

 

De eigenaar van het bedrijf ondervond de razendsnelle veranderingen dagelijks tijdens de crisisjaren. Met tijden was het echt niet eenvoudig, maar de organisatie heeft zich er doorheen geworsteld en het hoofd boven water weten te houden. De ondernemer werd zich hierdoor wel bewust van de kwetsbare kant van zijn bedrijf en zocht daarom begeleiding hiervoor. Het is mijn ervaring dat in dit soort situaties een frisse blik van buiten volop munitie geeft voor toekomstperspectief.

Samen hebben we daarom de situatie geanalyseerd met als hoofdvraag; ‘Hoe maken we deze organisatie nou toekomstbestendig?’

 

De bewustwordingsfase

 

Ik trof een zoekende organisatie bij binnenkomst. De economische tegenspoed had logischerwijs zijn sporen nagelaten bij de medewerkers. Een team met vakinhoudelijke specialisten die een dergelijke crisis met bijhorende consequenties nog niet eerder hadden meegemaakt. De noodzakelijke ommezwaai bleek zonder specialistische begeleiding daarom net een stap te ver.

Zij waren zich er wel goed van bewust dat er iets wezenlijks moest gaan veranderen om de toekomst krachtig in te kunnen. De bereidheid om te veranderen was dan ook volop aanwezig, ondanks de komende onzekere tijden voor hen.

 

Een veranderaanpak op maat

 

Mijn overtuiging is dat ieder verandertraject, hoe groot of klein ook, maatwerk vereist. Een aanpak die afgestemd is op de specifieke situatie. En, nog belangrijker, een aanpak die afgestemd is op het team van professionals. Rekening houdend met de individuele competenties van de teamleden.

In deze klantcase hebben we met elkaar 5 stappen doorlopen om de toekomstbestendigheid veilig te stellen.

 

Stap 1: Bewustwording

 

We zijn begonnen met bewustwording van de relevante veranderingen in de wereld en de impact daarvan op de organisatie en haar bestaansrecht.

Alle medewerkers werden direct betrokken om zo voldoende draagvlak te creëren verderop in het verandertraject. Het werd al snel duidelijk dat de basis van het bestaansrecht opnieuw vastgesteld en vastgelegd moest worden.

 

Stap 2: Analyse

 

Met een nieuwe formulering van de missie, visie en doelstellingen in een strategisch plan hebben we in een aantal intensieve, diepgaande sessies het bestaansrecht helder op ieders netvlies gekregen. Er ontstond een duidelijk beeld van de prioriteiten rondom de noodzakelijke veranderingen. Dit gaf iedereen meteen een duidelijk houvast in een continu veranderende markt en richting de toekomst.

 

Stap 3: Actieplan

 

Vanuit de korte en middellange termijn strategie hebben we concrete acties per professional bepaald. Deze werden SMART geformuleerd, zodat de voortgang goed gemonitord kan worden. Hierdoor wordt het voor de individuele teamleden mogelijk elkaar aan te spreken op de voortgang van gemaakte afspraken.

 

Stap 4: Borging

 

Borging van de veranderingen is het belangrijkste punt voor duurzaam succes. Om dit te realiseren zijn alle taken en verantwoordelijkheden van de individuele teamleden opnieuw samen vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de individuele competenties. Iedere medewerker weet dus nu exact wat er van hem of haar en de andere teamleden verwacht wordt. Door alle teamleden bij het gehele veranderingstraject actief te betrekken, serieus te nemen en hun invloed te laten gelden, ontstond nieuw elan binnen het bedrijf.

De vastgestelde te volgen koers voor de toekomst geeft een duidelijk handvat en leidde tot teruggekeerde rust en vertrouwen. Eerste gezamenlijk behaalde successen bleven niet onopgemerkt. Met een blijvend aanstekelijk en motiverend enthousiasme bij iedereen tot gevolg!

 

Stap 5: Social Selling

 

Bij het bedrijf werken vakvolwassen specialisten maar ze hebben een ‘broertje dood’ aan verkopen. Verkoopactiviteiten hebben voor hun een besmet imago. Associatie met ‘voet tussen de deur’, opdringerigheid en iemand iets aansmeren, zorgde ervoor dat niemand zich hiervoor echt wilde inzetten.

We hebben daarom in kleine stappen de nieuwe manieren van verkoop en social selling geïntroduceerd. Doordat de organisatie zich nu anders profileert, wordt volop gewerkt aan online kennisleiderschap. Zo wordt er geblogd, gevlogd en zijn ze actief op social media. De eerste aanvragen rollen inmiddels via deze kanalen binnen…

 

Het toekomstbestendige resultaat

 

Dit hele verandertraject loopt nu zo’n 5 maanden en leidt nu al tot volop vertrouwen in de toekomst. We werken met enthousiasme aan mooie, nieuwe projecten, mede dankzij het opmerken en oppakken van kansen die voorheen niet (meer) gezien werden.

En de omzet? Die schiet omhoog met een bijbehorend mooi rendement.

De ondernemer huurde op tijd een extern specialist in voor dit noodzakelijke verandertraject. Een frisse en objectieve blik op de organisatie en situatie zijn onontbeerlijk. De toekomst met vertrouwen tegemoet zien, werkt prettig voor iedereen. Ik hoop dan ook dat ik nog lang als adviseur aan dit kansrijke bedrijf verbonden mag blijven en ben trots op het resultaat dat we hier met z’n allen al hebben gerealiseerd.

 

Toekomstbestendig worden?

 

Herken jij je als ondernemer in de geschetste situatie?

Wil jij graag eens vertrouwelijk met mij praten over de situatie binnen jouw bedrijf en wat ik voor jullie kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact met mij op via 06 – 51 19 74 68 of rene@gobizz.nl

 

terug naar overzicht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *